English

София за хората.

Виктор Лилов – кандидат за кмет на град София

Виктор е на 48 години, роден и израсъл в София. Завършил 133-то СОУ „Ал. Пушкин“ в София. Арабист по образование, мениджър в областта на културата, музикален продуцент и издател. Специализирал в Международната академия за ръководни кадри – Гумерсбах, в УНСС – София, в Maison des Cultures du Monde – Париж. Съосновател на Black Flamingo Publishing. Носител на отличието „ЛГБТ личност за пример“ за 2014 г. Активен участник в протестите против АКТА и ДАНСwithme.

София е нашият град.

Ние определяме и създаваме бъдещето му.

Нека вземем съдбата на София в свои ръце, вместо да оставяме всичко на бездушни администратори и безхаберни служители.

Да се намесим по-активно в решенията!

Нашите идеи за София.

1. Къде отиват парите от нашите данъци? ДЕОС предлагаме:

Строга месечна отчетност и публикуване на данните онлайн в отворен формат.

Гражданите да участваме заедно при взимането на решенията.

Нулева толерантност към корупцията.

2. Защо ни откраднахте Витоша?
ДЕОС
предлагаме:

Парковете и градините на София да бъдат неприкосновени и добре обгрижени.

Концесионните договори трябва да са сключени с оглед обществения интерес и запазването на природните дадености.

Всички тези договори следва да са достъпни

и прозрачни.

Витоша на хората – да е по-достъпна, с адекватен градски транспорт, инфраструктура за велосипедисти и пешеходци.

3. Защо София не е един културен град? ДЕОС предлагаме:

Отговорно стопанисване на общинските сгради и архитектурните символи, носещи идентичността на София.

София трябва да има достатъчно пространство за креативност и култура.

4. Къде е електронната община?
ДЕОС
предлагаме:

Е-община на един клик разстояние.

Отворени формати и отворен код.

Активно публично-частно партньорство.

5. Ще диша ли София? ДЕОС предлагаме:

Насърчаване използването на нови, екологични автомобили.

Решаване на въпроса с Топлофикация и повече алтернативни източници на възобновяема енергия (слънчеви панели).

Сметта е ресурс, не проблем – ефективното ѝ оползотворяване е ключово.

6. Докога със задръстванията? ДЕОС предлагаме:

Намаляване на автомобилния трафик за сметка на алтернативен, паркинги за автомобили на ключови места в града.

По-гъвкава система за билети и таксуване на пътуванията – семейна карта, годишна карта, седмична карта, карта за час.

Повече велоалеи, паркинг зони за велосипеди, система за общински велосипеди под наем.

7. Накъде с предприемаческия дух? ДЕОС предлагаме:

За да насърчава предприемачеството, София следва да има достатъчно пространство за стартиране на бизнес.

Всички услуги за стартиране на бизнес – на едно гише, и електронно.

8. Какво стана с нашата човечност? ДЕОС предлагаме:

Въвеждане на ромските гета в регулация. Приобщаващи политики в образованието, социалните дейности.

По-добри условия за посрещане на мигранти.

9. Какво прави София за децата ни? ДЕОС предлагаме:

Повече условия за детски спорт.

Общинските библиотеки и културни центрове да са по-близо до децата.

Интегрирани социални услуги за децата в риск, обгрижване сигурността на децата и мерки за намаляване насилието сред децата.

1/2

Какво ще направя аз за София?
ДЕОС
предлагаме всеки от нас да направи една крачка повече за своя град.

Екип, работил върху програмата на ДЕОС за София: Вася Атанасова, Благовест Благоев, Васил Василев, Емил А. Георгиев, Иван Господинов, Бо- рил Гуринов, Петранка Гуринова, Валентина Зрънчева, Татяна Иванова, Емил Коен, Виктор Лилов, Боян Павлов, Катина Пенева, Александър Петров, Мариела Пенчева, Ники Русиновски, Жюстин Томс